MediaWiki:Common.js

Z Parapedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uwaga: aby zobaczyć zmiany po zapisaniu, może zajść potrzeba wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki.

  • Firefox / Safari: Przytrzymaj Shift podczas klikania Odśwież bieżącą stronę, lub naciśnij klawisze Ctrl+F5 lub Ctrl+R (⌘-R na komputerze Mac)
  • Google Chrome: Naciśnij Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R na komputerze Mac)
  • Internet Explorer / Edge: Przytrzymaj Ctrl, jednocześnie klikając Odśwież, lub naciśnij klawisze Ctrl+F5
  • Opera: Naciśnij klawisze Ctrl+F5.
/* Umieszczony tutaj kod JavaScript zostanie załadowany przez każdego użytkownika, podczas każdego ładowania strony. */

$( "#discord-widget" ).html('<iframe src="https://discord.com/widget?id=826807695436677141&theme=dark" width="100" height="100" allowtransparency="true" frameborder="0" sandbox="allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts"></iframe>');